Välkommen till AGASPO

AGASPO AB är ett kunskapsföretag som genom utvärdering, utbildning och processledning hjälper företag och organisationer att utvecklas. Vi utgår ifrån kundens behov av och strävan efter utveckling. Vår ambition att våra insatser leder till långsiktiga effekter. Det gör vi genom att utgå från ett lärande perspektiv i de metoder vi använder i samarbetet med våra kunder.

Vi har många års erfarenhet av organisations- och verksamhetsutveckling med särskilt fokus på lärande utvärderingar och värdegrundsarbete med koppling till verksamhetsstyrning.

Sedan 2013 är vi huvudsakligen verksamma i Värmland, Dalsland, Västra Götalands och Örebro län.

Affärsidé

Att sälja tjänster inom utvärdering och utbildning med forskningsbaserad kvalitet och erfarenhet som bidrar till en positiv verksamhetsutveckling för våra kunder inom näringsliv och offentlig sektor.

Vår vision

Våra kunder ska genom våra kunskaper och förmåga att lyssna in deras nuläge och behov uppleva oss som en naturlig samarbetspartner i deras arbete mot olika mål.

Vårt varumärke ska stå för kunskap, kvalitet och engagemang!