Utvärdering

Skrivet av Agaspo Postad i Tjänster

magnifying_glass_by_hillllallll-d59skm5

Lärande utvärdering, förstudier och granskningar

Vi genomför utvärderingar, förstudier och granskningar av verksamheter och projekt. Utvärderingarna kan t.ex. handla om mål-, metod-, process- eller lärande utvärderingar.

Under senare år har vi haft fokus på lärande utvärderingar med följeforskning och specialiserat oss på utvärdering av Tillväxtverkets- och ESF-rådets projekt. Vi har genomfört ett femtontal lärande utvärderingar och våra konsulter har goda teoretiska kunskaper och erfarenheter i metoden.

Förstudier genomför vi utifrån kundens önskemål. De innebär ofta att en organisation vill belysa ett område i sin verksamhet innan de genomför ett större projekt eller ett förändringsarbete.

Granskningar kan göras på uppdrag av olika aktörer som vill undersöka hur åtaganden eller mål uppfylls. Vi anlitades exempelvis för att på uppdrag av revisionskontoret i Jämtlands läns landsting granska jämställdhetsarbetet i landstinget kopplat till lagar, riktlinjer, styrdokument och politiska beslut.