Författar Arkiv

Utbildning- och processledning

Skrivet av Agaspo Postad i Okategoriserade, Tjänster

ander_k

Vi genomför utbildningar eller leder processer med fokus på projektutveckling och inom de områden som vi har forskningsbaserad specialkompetens i. En av våra konsulter har en lång erfarenhet som forskare med fokus på hinder och möjligheter i förändringsarbeten som rör mångfald i arbetslivet.

Utbildningarna kan vara i form av workshops eller seminarier och varierar efter målgrupp och behov. Vi bygger alltid upp våra insatser med ett lärande perspektiv som vilar på kunskap, delaktighet och reflektion för deltagarna.

 

Mångfald och jämställdhet

Mångfald och jämställdhet är av flera skäl två viktiga aspekter i dagens organisationer. Det är de bl.a. för att attraktiva arbetsgivare behöver målmedvetna strategier för att få tillgång till olika kompetenser, dels för att omvärlden ställer högre krav och efterlyser insatser inom dessa områden. Inte minst är mångfald och jämställdhet viktigt i direkta möten med kunder, utveckling av marknadsanpassade produkter och vid omvärldsanalyser. Våra konsulter som arbetar med uppdrag som rör jämställdhet är certifierade av svensk jämställdhetskompetens.

Vi har hållit åtskilliga föreläsningar/seminarier/utbildningar för både privata och offentliga aktörer.

 

Projektutvecklingsinsatser

Sedan 2009 samarbetar AGASPO AB med konsultföretaget APeL FoU som processtöd för SPeL (Strategisk Påverkan och Lärande). Det är ett processtöd som upphandlas av ESF-rådet för att stötta projekt i deras strategiska arbete för att nå långsiktiga effekter. Som processtöd genomför vi analysseminarier av olika slag och direkt rådgivning till enskilda projekt.

I övrigt anlitas vi vid enstaka tillfällen för processledning av olika grupper såsom lednings- eller arbetsgrupper som önskar en extern ”samtalsledare” i sina utvecklingsprocesser.

 

Referenser

Skrivet av Agaspo Postad i Referenser

AGASPO AB har genom åren genomfört uppdrag tillsammans med och för en rad aktörer. Uppdragen omfattar alltifrån några enstaka dagar till fleråriga satsningar i projekt med budgetar på upp till 60 miljoner.

Nedan följer ett axplock av både nuvarande och tidigare samarbetspartners/kunder.

Referenser
• Apel FoU
• WSP Analys och strategi
• Gävle energi
• Bollnäs energi
• Svea städ AB
• Ersta Sköndal högskola
• Karolinska Institutet
• Lunds universitet
• Arbetsförmedlingen
• Göteborgs universitet
• Södra Stockholms folkhögskola
• Birka energi
• Göteborgs stad
• Stockholms stad
• Stockholm Matchning
• Bromma stadsdelsförvaltning
• Sandvikens kommun
• Södermanlands länsstyrelse, enheten för regional utveckling och omvärldsanalys
• Region Värmland
• Karlstad Stift

 

Angela Nilsson

Skrivet av Agaspo Postad i Konsulter

angela_nilsson

Angela Nilsson är Fil.dr i etnologi och har en fil.kand i statsvetenskap. Under sina tio år som organisationsforskare vid Stockholms universitet intresserade hon sig för frågor som rör samverkan eller motsättningar mellan teori och praktik i organisationer. Hon har alltid arbetat tvärvetenskapligt med utgångspunkt i frågor som ligger etnologer varmt om hjärtat och vävt ihop det med det statsvetenskapliga perspektivet. På så sätt har hon belyst människans vardagsliv i samverkan med det samhällssystem de lever i, som kultur- och samhällsvarelser.

Hon har i sin forskning särskilt intresserat sig för skillnaden mellan vad organisationer säger att de gör och vad de i själva verket gör. Huruvida teorin hänger ihop med praktiken har med effektiv resursanvändning och möjligheter till styrning att göra. Hon disputerade med en avhandling om hur urvalet går till vid rekrytering av personal. I korthet undersökte hon vad som finns i ”huvudet” på rekryterare när de till en tjänst väljer en bland många sökande. Ett annat tema i hennes forskning har varit analyser av hinder och möjligheter vid implementering av mångfald och jämställdhet i organisationer. Hon har bl.a. visat på att denna typ av värderingsstyrda insatser i organisationer kan bli kontraproduktiva.

Angela har närmare femton års konsulterfarenhet, sedan 2010 arbetar hon heltid som konsult. Hennes styrka är att snabbt kunna göra välgrundade analyser av organisationer och att leda processer i grupper i interaktiva seminarier/workshops. Konsultverksamheten utgår från hennes forskningsbaserade kunskaper och erfarenheter med fokus på utvärdering och utbildning. Inriktningen är på lärande, organisations/verksamhetsutveckling, rådgivning, processtöd och utvärdering.

Hon har skrivit flera böcker och artiklar om rekrytering, mångfald och jämställdhetsarbeten i organisationer (förändringsarbeten). Hon föreläser och utbildar också i dessa ämnen.

Angela är även certifierad av svensk jämställdhetskompetens.

Hussein Sabri

Skrivet av Agaspo Postad i Konsulter

HusseinS

Hussein Sabri är diplomerad coach och företagsrådgivare. Hussein är i grunden språkvetare, lärare och översättare men arbetar delvis som rådgivare och har hjälpt flera hundra personer att starta företag. Som coach stöttar han människor att sätta upp mål och uppnå dem.

Han är primärt inriktad mot coaching av ledare och personal i företag. Hussein föreläser också om kultur och mångfald i organisationer och är engagerad som projektledare vid lärande utvärderingar och har gått högskoleutbildningen i ”lärande utvärdering genom följeforskning”.

 

Utvärdering

Skrivet av Agaspo Postad i Tjänster

magnifying_glass_by_hillllallll-d59skm5

Lärande utvärdering, förstudier och granskningar

Vi genomför utvärderingar, förstudier och granskningar av verksamheter och projekt. Utvärderingarna kan t.ex. handla om mål-, metod-, process- eller lärande utvärderingar.

Under senare år har vi haft fokus på lärande utvärderingar med följeforskning och specialiserat oss på utvärdering av Tillväxtverkets- och ESF-rådets projekt. Vi har genomfört ett femtontal lärande utvärderingar och våra konsulter har goda teoretiska kunskaper och erfarenheter i metoden.

Förstudier genomför vi utifrån kundens önskemål. De innebär ofta att en organisation vill belysa ett område i sin verksamhet innan de genomför ett större projekt eller ett förändringsarbete.

Granskningar kan göras på uppdrag av olika aktörer som vill undersöka hur åtaganden eller mål uppfylls. Vi anlitades exempelvis för att på uppdrag av revisionskontoret i Jämtlands läns landsting granska jämställdhetsarbetet i landstinget kopplat till lagar, riktlinjer, styrdokument och politiska beslut.