Angela Nilsson

Skrivet av Agaspo Postad i Konsulter

angela_nilsson

Angela Nilsson är Fil.dr i etnologi och har en fil.kand i statsvetenskap. Under sina tio år som organisationsforskare vid Stockholms universitet intresserade hon sig för frågor som rör samverkan eller motsättningar mellan teori och praktik i organisationer. Hon har alltid arbetat tvärvetenskapligt med utgångspunkt i frågor som ligger etnologer varmt om hjärtat och vävt ihop det med det statsvetenskapliga perspektivet. På så sätt har hon belyst människans vardagsliv i samverkan med det samhällssystem de lever i, som kultur- och samhällsvarelser.

Hon har i sin forskning särskilt intresserat sig för skillnaden mellan vad organisationer säger att de gör och vad de i själva verket gör. Huruvida teorin hänger ihop med praktiken har med effektiv resursanvändning och möjligheter till styrning att göra. Hon disputerade med en avhandling om hur urvalet går till vid rekrytering av personal. I korthet undersökte hon vad som finns i ”huvudet” på rekryterare när de till en tjänst väljer en bland många sökande. Ett annat tema i hennes forskning har varit analyser av hinder och möjligheter vid implementering av mångfald och jämställdhet i organisationer. Hon har bl.a. visat på att denna typ av värderingsstyrda insatser i organisationer kan bli kontraproduktiva.

Angela har närmare femton års konsulterfarenhet, sedan 2010 arbetar hon heltid som konsult. Hennes styrka är att snabbt kunna göra välgrundade analyser av organisationer och att leda processer i grupper i interaktiva seminarier/workshops. Konsultverksamheten utgår från hennes forskningsbaserade kunskaper och erfarenheter med fokus på utvärdering och utbildning. Inriktningen är på lärande, organisations/verksamhetsutveckling, rådgivning, processtöd och utvärdering.

Hon har skrivit flera böcker och artiklar om rekrytering, mångfald och jämställdhetsarbeten i organisationer (förändringsarbeten). Hon föreläser och utbildar också i dessa ämnen.

Angela är även certifierad av svensk jämställdhetskompetens.

Hussein Sabri

Skrivet av Agaspo Postad i Konsulter

HusseinS

Hussein Sabri är diplomerad coach och företagsrådgivare. Hussein är i grunden språkvetare, lärare och översättare men arbetar delvis som rådgivare och har hjälpt flera hundra personer att starta företag. Som coach stöttar han människor att sätta upp mål och uppnå dem.

Han är primärt inriktad mot coaching av ledare och personal i företag. Hussein föreläser också om kultur och mångfald i organisationer och är engagerad som projektledare vid lärande utvärderingar och har gått högskoleutbildningen i ”lärande utvärdering genom följeforskning”.