Utbildning- och processledning

Skrivet av Agaspo Postad i Okategoriserade, Tjänster

ander_k

Vi genomför utbildningar eller leder processer med fokus på projektutveckling och inom de områden som vi har forskningsbaserad specialkompetens i. En av våra konsulter har en lång erfarenhet som forskare med fokus på hinder och möjligheter i förändringsarbeten som rör mångfald i arbetslivet.

Utbildningarna kan vara i form av workshops eller seminarier och varierar efter målgrupp och behov. Vi bygger alltid upp våra insatser med ett lärande perspektiv som vilar på kunskap, delaktighet och reflektion för deltagarna.

 

Mångfald och jämställdhet

Mångfald och jämställdhet är av flera skäl två viktiga aspekter i dagens organisationer. Det är de bl.a. för att attraktiva arbetsgivare behöver målmedvetna strategier för att få tillgång till olika kompetenser, dels för att omvärlden ställer högre krav och efterlyser insatser inom dessa områden. Inte minst är mångfald och jämställdhet viktigt i direkta möten med kunder, utveckling av marknadsanpassade produkter och vid omvärldsanalyser. Våra konsulter som arbetar med uppdrag som rör jämställdhet är certifierade av svensk jämställdhetskompetens.

Vi har hållit åtskilliga föreläsningar/seminarier/utbildningar för både privata och offentliga aktörer.

 

Projektutvecklingsinsatser

Sedan 2009 samarbetar AGASPO AB med konsultföretaget APeL FoU som processtöd för SPeL (Strategisk Påverkan och Lärande). Det är ett processtöd som upphandlas av ESF-rådet för att stötta projekt i deras strategiska arbete för att nå långsiktiga effekter. Som processtöd genomför vi analysseminarier av olika slag och direkt rådgivning till enskilda projekt.

I övrigt anlitas vi vid enstaka tillfällen för processledning av olika grupper såsom lednings- eller arbetsgrupper som önskar en extern ”samtalsledare” i sina utvecklingsprocesser.

 

Utvärdering

Skrivet av Agaspo Postad i Tjänster

magnifying_glass_by_hillllallll-d59skm5

Lärande utvärdering, förstudier och granskningar

Vi genomför utvärderingar, förstudier och granskningar av verksamheter och projekt. Utvärderingarna kan t.ex. handla om mål-, metod-, process- eller lärande utvärderingar.

Under senare år har vi haft fokus på lärande utvärderingar med följeforskning och specialiserat oss på utvärdering av Tillväxtverkets- och ESF-rådets projekt. Vi har genomfört ett femtontal lärande utvärderingar och våra konsulter har goda teoretiska kunskaper och erfarenheter i metoden.

Förstudier genomför vi utifrån kundens önskemål. De innebär ofta att en organisation vill belysa ett område i sin verksamhet innan de genomför ett större projekt eller ett förändringsarbete.

Granskningar kan göras på uppdrag av olika aktörer som vill undersöka hur åtaganden eller mål uppfylls. Vi anlitades exempelvis för att på uppdrag av revisionskontoret i Jämtlands läns landsting granska jämställdhetsarbetet i landstinget kopplat till lagar, riktlinjer, styrdokument och politiska beslut.